Bestyrelsen
Bliv medlem
Medlemmer
Nyhedsbreve
Lidt historie
Links
Kontakt
Tilmeld nyhedsbrev

Donationer og gaver

Støtteforeningens indsamling til Hospice Sydvestjylland

Støtteforeningen for Hospice-Center, Sydvestjylland har siden 1996 samlet ind til Hospice Sydvestjylland.

Støtteforeningen har sagt ja til at samle penge ind til Hospice Sydvestjylland, som dækker det frivillige arbejde på hospice.

Gaver til Støtteforeningen for Hospice Sydvestjylland, skal indbetales til bankkonto reg.nr. 2540 kontonummer 628 658 6005. Hvis man ønsker fradrag for gaven, skal man huske at skrive sit navn og cpr. nummer, så vi har mulighed for at indberette til SKAT.

HUSK: Du kan ikke få fradrag for kontingent, som derfor ikke må indbetales til gave kontoen.

Der er i 2022 et skattefradrag på 17.200 kr. i den skattepligtige indkomst pr. indkomstår, når man giver støtte til almennyttige foreninger, godkendt efter ligningslovens §8 A. Støtteforeningen for Hospice Sydvestjylland er godkendt til at modtage gaver gennem Hospice Forum Danmark.
 
Der er fuld fradrag for alle gave op til det maksimale beløb på kr. 17.200,-. Hvis man giver gaver til flere foreninger, så er det det samlede gavebeløb, der ikke kan overstige kr. 17.200,-.  
  
Fradrag for gaver og ydelser, som man skænker til Støtteforeningen for Hospice Sydvestjylland i år og fremover, skal ikke længere selvangives. Man skal blot – hvis man ønsker fradrag - huske at oplyse navn og CPR-nummer i forbindelse med indbetalingen. Derfra vil støtteforeningen indberette indbetalingerne til SKAT, som sørger for, at man får det fradrag, man er berettiget til. 

Tusind tak for gaver til det gode formål!

Henvendelser kan ske til Kasserer Christian Bendixen  - Tlf. 75 12 37 11 - cb@kfum-kfuk.dk.


© Copyright | Støtteforeningen for Hospice Sydvestjylland | Kirkegade 70 | DK-6700 Esbjerg | Tlf.: 75 12 37 11 | E-Mail: hospicesydvestvenner@gmail.com