Bestyrelsen
Bliv medlem
Medlemmer
Nyhedsbreve
Lidt historie
Links
Kontakt
Tilmeld nyhedsbrev
TilbageTorsdag d. 3. juni 2010
Indtryk fra Støtteforeningens OFFENTLIGE MØDE d. 26. maj 2010

Formanden Leif Geertsen bød velkommen til de fremmødte, hvor der glædeligt også var en hel del nye ansigter. En særlig velkomst fik provst Kræn Kristensen og hospiceleder Ulla Krogh Jessen. Efter klaverledsaget fællessang fik Kræn Kristensen ordet og talte om "Ingen af os lever for os selv - gør vi vel?" Om Tro, Eksistens, Kærlighed og det faktum, at intet menneske er en ø. Kræn Kristensens tale var meget givende og gav tilhørerne stof til eftertanke. Talen blev modtaget med stor applaus og spørgelyst.

Herefter fik hospicechefen ordet og fortalte "om årets gang på Hospice". Som altid var det et spændende indlæg.

Ved den efterfølgende GENERALFORSAMLING indledte formanden med mindeord over foreningens tidligere formand Betty Carstensen, fulgt af 1 minuts stilhed.

Nyvalgt til bestyrelsen blev Frede Dalum og Gurli Bejlegaard, idet Aja Høy-Nielsen og Knud Kristensen ikke ønskede genvalg. Vibeke Nielsen blev nyvalgt som suppleant.
vhn

© Copyright | Støtteforeningen for Hospice Sydvestjylland | Kirkegade 70 | DK-6700 Esbjerg | Tlf.: 75 12 37 11 | E-Mail: hospicesydvestvenner@gmail.com