Bestyrelsen
Bliv medlem
Medlemmer
Nyhedsbreve
Lidt historie
Links
Kontakt
Tilmeld nyhedsbrev
TilbageTirsdag d. 3. april 2012
Generalforsamling i Støtteforeningen for Hospice Sydvestjylland Tirsdag, den 8. maj 2012

Generalforsamling i Støtteforeningen for Hospice Sydvestjylland
Tirsdag, den 8. maj 2012 ca. kl. 20.15 Kirkegade 70, 6700 Esbjerg (KFUM og KFUKs lokaler).

I henhold til vedtægterne indkaldes til den årlige generalforsamling i Støtteforeningen for Hospice Sydvestjylland.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Forelæggelse af revideret årsregnskab til godkendelse
 4. Behandling af indkomne forslag
 5. Forslag til budget, herunder fastsættelse af kontingent
 6. Valg af medlemmer til bestyrelsen
  På valg er:
  - Frede Dalum (villig til genvalg)
  - Christian Bendixen (villig til genvalg)
  - Bent Hejbøl Jensen (villig til genvalg)
  - Gurli Bejlegaard (villig til genvalg)
  - Viggo Høy-Nielsen (ønsker ikke genvalg)
 7. Valg af suppleanter til bestyrelsen
  - Vibeke Nielsen (villig til genvalg)
 8. Valg af revisor og eventuelt suppleant for samme
 9. Eventuelt

På bestyrelsens vegne
Preben Rudiengaard
formand

© Copyright | Støtteforeningen for Hospice Sydvestjylland | Kirkegade 70 | DK-6700 Esbjerg | Tlf.: 75 12 37 11 | E-Mail: hospicesydvestvenner@gmail.com