Bestyrelsen
Bliv medlem
Medlemmer
Nyhedsbreve
Lidt historie
Links
Kontakt
Tilmeld nyhedsbrev
TilbageTorsdag d. 11. april 2013
Forårsmøde og generalforsamling i støtteforeningen

Forårsmøde med formanden for Det Etiske Råd Jacob Birkler

Tirsdag, den 14. maj 2013 kl. 19.00 Kirkegade 70, 6700 Esbjerg

Jacob-Birkler-portrætAktiv dødshjælp eller aktiv hjælp til døende – hvordan hjælper vi bedst?
- Hvis jeg bliver spurgt, om jeg er tilhænger af aktiv dødshjælp, er svaret ja. Jeg er tilhænger af aktiv hjælp til døende. Til gengæld er jeg imod, at vi dræber patienter i det danske sundhedsvæsen. Her tænker jeg på den mulige praksis, hvor lægen tager livet af svært lidende, der anmoder om det. Spørgsmålet om aktiv dødshjælp skaber ikke blot sproglige udfordringer, men er samtidig et af de mest komplekse etiske spørgsmål, der fremkalder en argumentatorisk skyttegravskrig mellem tilhængere og modstandere.
- Da jeg selv har bevæget mig fra at være tilhænger til at være modstander, vil jeg ikke blot beskrive og eksemplificere denne holdningsændring, men også pege på, hvordan der blandt tilhængere og modstandere kan skabes et grundlag for enighed og dermed en mere frugtbar debat om aktiv dødshjælp.

- Kom og hør, hvad Jacob Birkler har på hjerte. 
 

Efter foredraget med Jakob Birkler er der kaffe og brød.
Efter kaffen er der et kort indlæg ved hospicechef Ulla K. Jessen.
I løbet af aftenen vil vi kunne høre Sange til Livet & Døden

 

Generalforsamling i Støtteforeningen for Hospice Sydvestjylland
I henhold til vedtægterne indkaldes til den årlige generalforsamling i Støtteforeningen for Hospice Sydvestjylland.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Forelæggelse af revideret årsregnskab til godkendelse
 4. Behandling af indkomne forslag
 5. Forslag til budget, herunder fastsættelse af kontingent
 6. Valg af medlemmer til bestyrelsen
  På valg er:
   Preben Rudiengaard (villig til genvalg)
   Michaela Lydiksen (villig til genvalg)
   Lone Normand Larsen (villig til genvalg)
   Hanne Meyer (villig til genvalg)
 7. Valg af suppleanter til bestyrelsen
  Vibeke Nielsen (modtager ikke genvalg)
  Leif Geertsen (villig til genvalg)
 8. Valg af revisor og eventuelt suppleant for samme
 9. Eventuelt

På bestyrelsens vegne
Preben Rudiengaard
formand

© Copyright | Støtteforeningen for Hospice Sydvestjylland | Kirkegade 70 | DK-6700 Esbjerg | Tlf.: 75 12 37 11 | E-Mail: hospicesydvestvenner@gmail.com