Bestyrelsen
Bliv medlem
Medlemmer
Nyhedsbreve
Lidt historie
Links
Kontakt
Tilmeld nyhedsbrev
TilbageMandag d. 7. oktober 2013
Efterårsmøde med Niels Bo Bøggild

Onsdag, den 30. oktober 2013 kl. 19.00
Kirkegade 70, 6700 Esbjerg

Erfaringer med palliation
Niels-Bo-BoeggildBo Bøggild fremhæver, at den palliative indsats over for patienten ikke begrænser sig til smertelindring, men desuden inddrager andre plagsomme symptomer samt eksistentiel lidelse. Det er dette, der er hospicefilosofiens forankring, der indbefatter medvirken af bl.a. præst og psykolog samt læge og plejepersonale.

Men der er en anden side af hospicelægens virke, Bøggild finder nok så vigtig. Det drejer sig om evnen til indlevelse i et andet menneske, at være medlidende med patienten for derefter fagligt at træde et skridt til side for frit at kunne handle på to planer: Lægefagligt og indlevende.
–Hvis du ikke kan tage det skridt, forbliver du i patientens smerte, afmagt og fortvivlelse, og er ligeså afmægtig som ham eller hende. Dette dobbelte møde med patienten er vigtigt.

Niels Bo Bøggild har til glæde for Hospice Sydvestjylland været ansat siden opførslen af Hospice i 2006 indtil skrivende stund – 1. september. Bo Bøggild regnes for en af landets fremmeste smertelæger, en karakteristik han beskedent nedtoner.

Kom og hør Bo Bøggilds egen fortælling - Alle er velkomne.
Efter foredraget med Bo Bøggild er der kaffe og brød.

© Copyright | Støtteforeningen for Hospice Sydvestjylland | Kirkegade 70 | DK-6700 Esbjerg | Tlf.: 75 12 37 11 | E-Mail: hospicesydvestvenner@gmail.com