Bestyrelsen
Bliv medlem
Medlemmer
Nyhedsbreve
Lidt historie
Links
Kontakt
Tilmeld nyhedsbrev
TilbageMandag d. 7. oktober 2013
Hospice Sydvestjylland

Gylling-HaahrSom fungerende formand for Hospice Sydvestjylland er jeg blevet opfordret til at skrive et par ord om hospicearbejdet, hvilket jeg naturligvis gerne vil.

Tanken om hospice er gammel, og allerede i middelalderen havde man på klostre senge til rejsende døende. I 80-erne grundlagde man tankerne for WHO´s definition af den palliative indsats - også kaldet hospicefilosofien, som blev offentliggjort i 1999.

I Danmark opstod der efterhånden en folkelig bevægelse med lokale støtteforeninger med henblik på oprettelse af hospice rundt om i landet. Her i det gamle Ribe amt opstod der allerede i 1996 en støtteforening for Hospice Sydvestjylland. I 2004 kom hospiceloven, som opfordrede til oprettelse af et selvejende hospice med 12 pladser i hvert amt.

En bestyrelse for det kommende Hospice Sydvestjylland blev sammensat, bestående af repræsentanter fra støtteforeningen, Kræftens Bekæmpelse, amtet og én fra kommunerne i Ribe amt. Jeg blev af kommunerne i Ribe amt udpeget som kommunernes repræsentant, og det skulle vise sig at blive en stor og en spændende opgave at gå i gang med – dels etableringen af hospice i Finsensgade og efterfølgende opstart/indvielse den 11. december 2006. Udvælgelsen af projektet, byggesagsbehandlingen og selve byggeriet var en spændende periode. Takket være gode rådgivere kom vi godt igennem disse faser, om end det til tider var lidt besværligt.

Vi fik gennemført et godt og et smukt byggeri, som har fungeret godt igennem de snart 7 år, der er forløbet siden indvielsen. Vi er nu nået dertil, at der skal ske en løbende renovering af værelser og øvrige lokaler, og det er vi godt i gang med.
Om selve driften kan man sige, at den er forløbet særdeles tilfredsstillende siden opstarten. I kraft af en dygtig ledelse og et dygtigt personale har Hospice Sydvestjylland fået et meget fint omdømme, som er medvirkende til, at vi kan køre med en meget høj belægningsprocent, og dermed har vi fået skabt en god økonomi, der har givet et økonomisk råderum.

Jeg har igennem årene siddet i et utal af bestyrelser, men jeg må indrømme, at arbejdet i hospicebestyrelsen er noget af det, som jeg er mest stolt af. Jeg er virkelig stolt over at kunne fortælle om alt det gode og smukke, man fra hospice kan tilbyde borgere i livets sidste og svære fase. Det kan vi kun alle være stolte over, og det er en viden, der fortjener at blive udbredt til en langt større del af befolkningen. Der har igennem det seneste år været nogle udsendelse i TV, som fortæller om hospice, og jeg var specielt glad for Anders Aggers udsendelse, som på smuk og værdig vis gav et indtryk af, hvad et hospice står for.

Afslutningsvis vil jeg benytte lejligheden til at takke alle, der har bidraget og fortsat bidrager til Hospice Sydvestjylland – det være sig rådgivere, skiftende bestyrelser for Støtteforeningen og for Hospice Sydvestjylland, medlemmer af støtteforeningen og ikke at forglemme de mange, som har givet donationer til hospicearbejdet.

Gylling Haahr, borgmester i Varde

© Copyright | Støtteforeningen for Hospice Sydvestjylland | Kirkegade 70 | DK-6700 Esbjerg | Tlf.: 75 12 37 11 | E-Mail: hospicesydvestvenner@gmail.com