Bestyrelsen

Støtteforeningens bestyrelse har følgende medlemmer

 

Formand: 
     Gertie Gorzelak, Esbjerg

 

Næstformand:
      Freddy Christensen, Fanø

 

Kasserer:
      Christian Bendixen, Esbjerg

 

      Hanne Meyer, Esbjerg

      Hans Jørgensen, Ribe

      Majbritt Franzen, Esbjerg 

      Martin Fog Eckhaus, Varde

      Michaela Lydiksen, Esbjerg
      Tom Arnt Thorup, Varde

Suppleanter:
      Kirstine Hansen, Esbjerg

      Anna Marie Rhod, Esbjerg