Det etiske og tværfaglige

09. marts 2020

Det etiske i bredeste forstand og det tværfaglige er noget af det, sygeplejerske Elin Forum lægger meget stor vægt på, når hun taler om sin arbejdsplads gennem 13 år, Sydvestjysk Hospice i Esbjerg.

 

Elin Forum har været med lige fra starten af hospice. Hun var en del af det personale, der mødte ind en må ned før hospice åbnede for at gøre alt det praktiske arbejde omkring indretningen. Og hun var de første otte år en del af ledelsesteamet med ansvar for personaleplanlægning.

 

Om årsagen til, at hun kom på hospice, fortæller Erlin Forum selv, at hun altid har interesseret sig for det palliative. Således har hun sammen med overlæge Bo Bøggild udarbejdet et skrift om emnet.

 

Selv siger Elin Forum, at det betyder meget for den ånd, der er på hospice, at dele af personalet var med i alle de praktiske gøremål omkring starten lige til det, at lægge tingene på plads i skabe og skuffer.

 

- Og vi gør meget for at bringe det videre, når der kommer nye ansættelser, siger Elin, der også peger på det tværfaglige samarbejde som meget betydende.

 

- Vi er et lille sted, hvor alle kender hin - anden, og hvor alle hjælper hinanden. Det, at vi virkeligt arbejder tvær fagligt, gør, at 2 + 2 bliver mere end fire, for alle hjælper hinanden til gavn for patienterne og de pårørende. Huset fungerer kun ved, at alle hjælper til, siger Elin Forum.

Elin Forum lægger også meget vægt på, at æstetikken gælder på alle områder.

- På en hospitalsafdeling er forholdene anderledes uden det skal opfattes kritisk. Her kan der godt stå en kørestol på gangen eller på en stue. Hos os placerer vi den eksempelvis i badeværelset, når den ikke er i brug. Vi har også ”sug og ilt” i væggen, men de udtag gemmer vi så vidt muligt bag en lænestol eller lignende, så det ikke får sygehuspræget. Der må gerne ligge en bog på et bord, men der skal være ryddeligt, forklarer Elin Forum.

Som et eksempel på, hvordan det tvær - faglige arbejde kan fungere, nævner Elin Forum.

- Sengevask, det som patient at blive vasket i sengen, er ikke altid lige sjovt, og det kan være ubehageligt for patienten. I et sådant tilfælde fik jeg hjælp af vores musikpædagog, der spillede, mens jeg vaskede patienten. Det var tydeligt, at det hjalp patienten meget, og jeg troede, at jeg skulle afpasse mine bevægelser til musikken, men det var omvendt. Det var musikpædagogen, der afpassede musikken til mine bevægelser, og det var fantastisk.

Elin Forum nævner også, at det tvær - faglige kommer frem i f.eks. de fælles møder, der holdes, for det, sygeplejersken måske ikke observerer, ser psykologen eller præsten måske, og der for må de ansatte gerne være lidt forskellige også fordi vi hele tiden skal kunne se den enkelte patients og de pårørendes behov. For der er stor forskel på de mennesker, der kommer i huset, siger Elin Forum, der også peger på, at der hele tiden skal arbejdes med det tværfaglige som en kernopgave.

- Er det ikke svært kun at arbejde med dødssyge mennesker. På et somatisk sygehus ser man patienter blive raske?

- Rent faktisk er det omkring hver 4. patient, der udskrives fra hospice, men som regel ser vi de fleste af dem igen. - Når patienter kommer ind hos os, gør vi følgeskab i processen, og nogle gange kommer døden også som en lettelse, at et svært sygdomsforløb får en ende.

- Men det kommer da også tæt på, og det gør ikke noget, at vi tuder lidt. Vi er professionelle, men vi er også mennesker.

- Vi får supervision, så vi ikke bærer på for mange ting. Her kommer det tværfaglige igen ind, så vi får snakket om andre ting. Vi holder møder med hinanden om, hvordan vi tackler tingene, og vi sparrer med hinanden.

- Der er altid fem til seks på en dagvagt, og om natten er der mindst to på vagt, så vi har altid nogen at sparre med, forklarer Elin Forum.