Hospicefilosofien gives videre

05. oktober 2016

Siden 2011 har vi på Hospice Sydvestjylland haft ekstra fokus på at undervise andre faggrupper. Baggrunden for dette er, at vi gerne vil videregive den viden vi har erhvervet os gennem årene, da hospice kun er en mulighed for et lille patientantal. Det er nemlig kun ca 3 procent der dør på Hospice i Danmark.

 

I 2011 udkom en rapport med kortlægning af den palliative pleje på kommunalt niveau. Denne rapport og flere undersøgelser synliggjorde at ansatte på plejehjem mangler uddannelse og viden om den palliative indsats. Desuden blev det i Kræftplan 3 beskrevet, at den palliative indsats for alle med livstruende sygdomme skulle styrkes.

 

Disse faktorer var medvirkende til et samarbejdsprojekt mellem Hospice Sydvestjylland og Varde Kommune omkring ønsket om at øge kompetencer for SSA’erne i Varde Kommune omkring den alvorligt syge og døende. Dette kursustilbud består af 5 dages kursus som afholdes på Hospice Sydvestjylland og undervisningen foretages af tværfagligt personale, og jeg deltager som underviser og er gennemgående som kursusleder.

 

Ideen med kurset er at overføre hospicefilosofien og viden/erfaring til brug for SSA i patientens hjem og på plejehjem. Kurset foregår på Hospice for at bedre muligheden for at opleve vores kultur, værdier og brug af de fysiske rammer og sanserne med god mad, dufte, blomster, kunst, musik, opryddelighed og hygge.

 

Udgangspunktet for undervisningen er at undervise i basal pleje og symptomlindring, og gennem viden bedre pårørendesamarbejdet. Med denne læring skulle man gerne undgå unødige indlæggelser af det ældre syge menneske, og sikre at patient, familie og personale kan få forberedt livsafslutningen i tide. Der er i den sammenhæng blevet udviklet et opsporingsskema til brug for at sikre at evt. lindrende tiltag iværksættes i tide, og der samtidig kan foretages forventningsafstemning.

 

I første omgang var undervisningen led i projekt med Varde Kommune, og der blev derfor foretaget en evaluering deraf. Evalueringsrapportens konklusion var, at alle oplever at de har opnået større forståelse for og viden om lindring og forebyggelse af lidelse i forbindelse med alvorlig sygdom og død. Desuden viden og indsigt i dødsprocessen så man var bedre forberedt. Endelig har det udmøntet sig i mere medinddragelse af de pårørende i de palliative forløb efter at personalet føler sig mere kompetente dertil.

 

Projektet havde vi med på en international kongres i København i 2015, og vi oplevede stor interesse derfor og er efterfølgende blevet kontaktet omkring projektet fra flere lande.

 

Grundet den positive tilbagemelding omkring kurset tilstræber man at alle SSA’er i Varde kommune i første omgang skal have deltaget i kurset. For at ind tænke økonomi i denne sammenhæng for kommunen har vi indledt et samarbejde med SOSU-skolen så kurset nu udbydes som et AMU kursus med titlen "Hospicemetoder i praksis". Indtil nu har cirka 300 gennemgået kurset og de næste 3 hold er planlagt med 2 i efteråret og et til foråret.

 

Socialstyrelsen har i 2015 udarbejdet en guide omkring styrkelse af den palliative pleje i plejebolig, og i denne slås det fast, at for at styrke den palliative pleje er det godt at supplere guiden med et kompetenceudviklingsforløb som et kursus som "Hospicemetoder i praksis ". Dette understreger at vi er på rette vej.

 

En ny satspulje fra Sundhedsstyrelsen har været medvirkende til at man i Varde kommune har startet nyt projekt, ” Værdig død ”. Dette projekt har givet økonomisk mulighed for at bygge videre på SSA-kurset, og vi skal nu være med til at udvikle hjemmesygeplejens viden og færdigheder indenfor palliativ omsorg og pleje. Dette skal ske i form af undervisning og praktikforløb her på Hospice.

 

Der har som beskrevet været spændende opgaver tidligere, og det fortsætter altså fremover. For en vigtig del af vores opgave som Hospice med specialistfunktion, er at bygge bro mellem Hospice og kommuner så vi kan være med til at sikre at kvaliteten af den palliative indsats på basisniveau er i orden.

 

”Al fremdrift er blind hvor der ikke er viden.

Al viden er nytteløs hvor der ikke er virke.

Al virke er gold hvor der ikke er kærlighed.” 


Kahlil Gibran.

 

 

Af Marianne Rosenbæk, klinisk sygeplejespecialist